HAYALET AVCILIĞA SON

Projemiz çeşitli sebeplerden yaşanan ağ kayıpları sebebiyle dipte avcılığını devam ettiren hayalet avcılık konusunda farkındalık yaratma ve mevcut ağların resif alanlarından temizlenerek biyolojik çeşitliliğin devamlılığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra yapılacak eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla hedef bölgedeki balıkçılara ve yöre halkına ülkemizdeki su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği, yeni av araçları ve metotları hakkında bilgiler edinmelerini sağlayarak kapasitelerini arttırmaya odaklanmıştır.
Projede görev alacak 20 genç, proje öncesinde dalış eğitimleri alacaklar. Projede balıkçılar ile yapılacak anketler sonucu belirlenecek ortalama 20 bölgede deniz temizlik çalışmalarına aktif katılım sağlayacaklardır. Amacımız bu bölgelerde hayalet avcılığa devam eden ağların ortamdan uzaklaştırılarak, deniz canlılarına yaptığı etkiyi azaltmaktır.

PROJE ANKETLERİ

    Hayatlet Avcılık Nedir?
%5 Denizde kaybolan ağlardır.
%70 Bilmiyorum
%25 Fikrim yok
–    Hayalet Avcılığın çevreye etkilerini biliyor musunuz? (Hayalet Avcılığın tanımı açıklandıktan sonraki soru)
%11 Deniz Kirliliği
%2 Ekolojik Tehlike
%3 Canlılara zarar veriyor
%7 Yunuslara, kaplumbağalara zarar verir
%2 Balık yuvalarını bozar
%5 Mercanların, resiflerin üstünü örter, zarar verir.
%60 Bilmiyorum
%10 Fikrim Yok
–    Hayalet Avcılığın azaltılması ile ilgili neler yapılabilir?
%80 Devletin balıkçı denetimlerini arttırması gerekli / Devlet kontrol etmeli
%5 Temizlik çalışmaları yapılmalı
%10 Balıkçılar kaybettiği ağları bildirmeli ve zarar vermeden hemen çıkarılmalı
%5 Fikrim Yok

Yapılan anketlerin sonuçlarında da görüldüğü gibi, hayalet avcılık ile ilgili bilgi sahibi kişiler çok azdır. Anket grubunda yer alan kişilerin, eğitim seviyeleri arttıkça konu ile ilgili daha fazla cevap verebildiği tespit edilmiştir. (Yada tahmin yürütebildiği.) Hayalet avcılığın çevreye olan etkileri ile ilgili verilen cevaplarda çıkan %60 oranında bilmiyorum cevabı konumuzun denizlerin sürdürülebilirliği için ne kadar tehlikeli olduğunu arz eden bir cevaptır. Anketler sırasında hayalet avcılığın denizlere ve balıkçılığa etkisi anlatıldığında, özellikle böyle bir konunun devlet tarafından takip edilmesi/edecek sistemler kurulması gerektiği tüm sorular arasından en büyük oranı alan cevaptır.